طراحی گرافیک فیزیوتراپی پارس


دسته‌بندی‌ها: طراحی و گرافیک

طراحی بی نظیر و ساده ی پارس کاری است زیبا از دپارتمان طراحی مجتمع داده پرداز پارسیان.

پکیج تبلیغاتی درخواستی این مجموعه شامل کارت مراجعات ، بنر ، تابلو ، پوستر ، مجموعه ی بروشورهای تمرین درمانی ، کتابچه ی معرفی مرکز بود.